Köpvillkor

We would like to keep our Terms and Conditions simple.

  1. Every account is limited to 1 client at each time. You can use your account different devices, but only 1 device watching at a time.

We have the right to close a client’s account if

  1. the client is sharing his/her account information on forums.
  2. the client is re-sharing.

 

Vi vill gärna hålla våra användarvillkor enkla.

  1. Varje konto är begränsat till 1 klient varje gång. Du kan använda ditt konto olika enheter, men endast en enhet som tittar åt gången.

Vi har rätt att stänga kundens konto om

  1. klienten delar sin kontoinformation på forum.
  2. klienten gör re-share.